ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 11.10 - 17.10.2018 г.

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 502

4. Брой предписания:  66

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

11.10 -  17.10.2018г

04.10 -  10.10.2018г

Чревни

34 от тях в Пловдив –16

38 от тях в Пловдив –17

ВХ

1 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

18 от тях в Пловдив – 18

16 от тях в Пловдив – 7

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 3

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 34 случая на чревни инфекции срещу  38 случая  за предходната седмица.