ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 11.01 –18.01.2018 г

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 233

4. Брой предписания: 123

5. Брой заповеди: 16

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

       11.01 –18.01.2018 г

04.01 –10.01.2018 г

Чревни

27 от тях в Пловдив –3

37 от тях в Пловдив –17

ВХ

34  от тях в Пловдив – 5

 27 от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0от тях в Пловдив – 0

0от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

135  от тях в Пловдив – 52

256 от тях в Пловдив – 117

Скарлатина

9 от тях в Пловдив – 9

13 от тях в Пловдив – 10

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

      За периода са регистрирани 27 случая на чревни инфекции срещу 37 случая за предходната седмица.

 

    ОРЗ - за периода 08.01-15.01.2018 г. са регистрирани 556 сл.заб. 164,41%ооо срещу 473 сл.заб. 137 %ооо за предходната седмица.  Заболеваемостта от грип и ОРЗ се задържа висока, продължават да действат предприетите противоепидемични мерки.