ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 10.05 – 16.05.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 567

4. Брой предписания: 18

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

10.05 – 16.05.2018 г

03.05 – 09.05.2018 г

Чревни

30 от тях в Пловдив – 25

22 от тях в Пловдив –12

ВХ

3  от тях в Пловдив – 0

4  от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

97 от тях в Пловдив – 42

99 от тях в Пловдив – 72

Скарлатина

15 от тях в Пловдив – 9

8 от тях в Пловдив – 4

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

       За периода са регистрирани 30 случая на чревни инфекции срещу  22 случая  за предходната седмица.