ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 09.08 - 15.08.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки:  378

4. Брой предписания:  104

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

09.07 -  15.08.2018 г.

02.07 -  08.08.2018 г.

Чревни

34 от тях в Пловдив –20

62 от тях в Пловдив –60

ВХ

4 от тях в Пловдив –0

4 от тях в Пловдив –0

Ухапани от кърлежи и насекоми

2 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

        0  от тях в Пловдив – 0

        0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Варицела

19 от тях в Пловдив –15

24 от тях в Пловдив –19

Скарлатина

1 от тях в Пловдив –1

6 от тях в Пловдив –2

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Листериоза

0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0