ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 07.06 - 13.06.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 507

4. Брой предписания: 69

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

07.06 -  13.06.2018г

31.05.2018- 06.06.2018г

Чревни

39 от тях в Пловдив –17

51 от тях в Пловдив –20

ВХ

3  от тях в Пловдив – 1

3  от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

10 от тях в Пловдив – 8

15 от тях в Пловдив – 12

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

60 от тях в Пловдив –43

103 от тях в Пловдив –46

Скарлатина

9 от тях в Пловдив – 9

24 от тях в Пловдив – 14

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

 

       За периода са регистрирани 39 случая на чревни инфекции срещу 51 случая за предходната седмица.