ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 07.02 – 13.02.2020 г.

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 163

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 0

Озб

07.02 – 13.02.2020г

31.01 – 06.02.2020г

Чревни

25 от тях в Пловдив – 3

43 от тях в Пловдив – 20

ВХ

3 от тях в Пловдив – 2

2 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

31 от тях в Пловдив – 16

33 от тях в Пловдив – 24

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 1

7 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 25случая на чревни инфекции срещу  43случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 10клиента с препоръчителни имунизации.

 

Регистрирани ОРЗ:

03.02 – 09.02.2020 г.- 500 случая, заболяемост 145.17%ооо срещу 581 случая, заболяемост 168.68%ооо за предходната седмица.