ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 06.12 – 12.12.2018 г.

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 619

4. Брой предписания:  10

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

06.12 – 12.12.2018 г.

29.11.2018 – 05.12.2018 г.

Чревни

24 от тях в Пловдив –10

14 от тях в Пловдив –4

ВХ

5 от тях в Пловдив – 2

6 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

65 от тях в Пловдив – 46

122 от тях в Пловдив – 90

Скарлатина

7 от тях в Пловдив – 3

8 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 24 случая на чревни инфекции срещу  14 случая  за предходната седмица.

 

ОРЗ - за периода 03.12 – 09.12.2018 г.  са  регистрирани 285 случая заб.82.27%оо срещу  222сл заб. 64.08%оо за предходната седмица.