ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 03.05 – 09.05.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 602

4. Брой предписания: 47

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 1

Озб

03.05 – 09.05.2018 г

26.04 – 02.05.2018 г

Чревни

22 от тях в Пловдив –12

37 от тях в Пловдив –17

ВХ

4  от тях в Пловдив – 2

3  от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 3

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 1

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

99 от тях в Пловдив – 72

101 от тях в Пловдив – 34

Скарлатина

8 от тях в Пловдив – 4

12 от тях в Пловдив – 11

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 22 случая на чревни инфекции срещу  37 случая  за предходната седмица.