ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 02.08.2018 г. - 08.08.2018 г.

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки:  436

4. Брой предписания:  93

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

02.07 -  08.08.2018 г.

26.07 -  01.08.2018 г.

Чревни

62 от тях в Пловдив –60

60 от тях в Пловдив –33

ВХ

4 от тях в Пловдив –0

3 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

4 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

        0  от тях в Пловдив – 0

 3 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

24 от тях в Пловдив –19

11 от тях в Пловдив –3

Скарлатина

6 от тях в Пловдив –2

6 от тях в Пловдив – 6

Менингити

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 62 случая на чревни инфекции срещу  60 случая  за предходната седмица.