ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 01.11.2018 – 07.11.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 523

4. Брой предписания:  21

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

01.11.2018 – 07.11.2018г

25.10 -  31.10.2018г

Чревни

27 от тях в Пловдив –11

34 от тях в Пловдив –21

ВХ

1 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

86 от тях в Пловдив – 68

30 от тях в Пловдив – 23

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

4 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани27 случая на чревни инфекции срещу34 случая за предходната седмица.