Дирекция "Медицински дейности"

Прикрепен файлРазмер
Заявление недостатъчност на специалисти за индивидуална практика по чл. 8138.5 KB
Заявление недостатъчност на специалисти за ДКЦ, МЦ, Групова практика по чл. 8140 KB
Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис47 KB
Заявление промяна в обстоятелствата на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис43.5 KB
Заявление за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис35.5 KB
Заявление за регистрация на лица, практикуващи неконвенциални методи60 KB
Заявление за заличаване на лицата, практикуващи неконвенционални методи44 KB
Заявление за продажба на лекарствени продукти от лекари и дентални лекари38 KB
Заявление за прекратяване продажбата на лекарствени продукти от лекари и дентални лекари36 KB
Предложение за определяне на ЛКК46.5 KB
Предложение за промяна/закриване на ЛКК43 KB
Заявление за получаване на специални рецептурни бланки29.5 KB
Молба за освидетелстване от ТЕЛК34.5 KB
Заявление за хигиенно заключение за аптечен склад34 KB
Заявление за хигиенно заключение за аптека36.5 KB
Заявление за регистрация на дрогерия36.5 KB
Заявление за становище за унищожаване на лекарствени продукти47.5 KB
Тримесечен отчет на аптека46 KB
Декларация за втори лекар29 KB
Декларация по чл. 50, ал. 2 от ЗЛЗ26 KB
Декларация за промяна в обстоятелствата по ЗКНВП29 KB
Заявление за получаване на специални формуляри31 KB