График за провеждане на семинарни обучения от РЗИ – Пловдив на медицинските специалисти от учебни и детски заведения в област Пловдив във връзка с изискванията за здравните кабинети

График за провеждане на семинарни обучения от РЗИ – Пловдив на медицинските специалисти от учебни и детски заведения в гр. Пловдив и област Пловдив във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети

05.03.201. от 14.00 ч. – Учебни заведения  от гр. Пловдив;

06.03.2019г.  от 14.00 ч.– Детски заведения от  гр. Пловдив;

07.03.2019 г. от 11.00 ч.Детски и учебни заведения в общини:  Карлово и Сопот.

11.03.201. от 13.30 ч. Детски и учебни заведения от общини:  Родопи и Марица;

12.03.201. от 13.30 ч. Детски и учебни заведения от общини:  Куклен, Съединение, Кричим, Садово, Стамболийски, Перущица, Калояново, Брезово, Раковски и Хисаря;

13.03.2019 г.от 10.00 ч.– Детски и учебни заведения от общини:  Асеновград, Първомай и Лъки.