График за приемане на анализите за здравословното състояние на децата и учениците

График за приемане на  анализите за здравословното състояние  на децата и учениците в РЗИ – Пловдив, Дирекция „ОЗ”, отдел “ПБПЗ и ЗТЕ”  

14.03.2019 г. -  Район Централен (учебни заведения)

15.03.2019 г. -  Район Централен (детски заведения)

18.03.2019 г. – Район Южен, гр. Пловдив (учебни и детски заведения)

19.03.2019г. –Район Западен и и Район Тракия (учебни и детски заведения)

20.03.2019 г. – Район Северен (учебни и детски заведения)

21.03.2019 г. – Район Източен  (учебни и детски заведения)

22.03.2019 г. -  Общини: Карлово и  Сопот (учебни и детски заведения)

25.03.2019 г. – Община Родопи  (учебни и детски заведения)

26.03.2019 г. –Община Марица (учебни и детски заведения)

27.03.2019г. – Общини: Куклен, Перущица, Стамболийски, Съединение, Брезово и  Раковски (учебни и детски заведения)

28.03.2019 г.  -  Общини:  Садово, Калояново, Кричим и Хисаря (учебни и детски заведения)

29.03.2019 г. – Общини: Асеновград, Първомай и Лъки (учебни и детски заведения)