График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения в гр. Пловдив и областта за първи срок на учебната 2017 / 2018 г. в РЗИ – Пловдив

График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения в гр. Пловдив и областта за първи срок на учебната 2017 / 2018г. в РЗИ – Пловдив

 

12.09.2017 г. – Р - н Централен, гр. Пловдив

13.09.2017 г. – Р - н Северен, Р - н Западен и Р - н Тракия - гр. Пловдив

14.09.2017 г. – Р - н Източен и Р - н Южен - гр. Пловдив

15.09.2017 г. – общини: Марица и Родопи

18.09.2017 г. – общини: Стамболийски, Раковски, Брезово и Калояново

19.09.2017 г. – общини: Асеновград, Лъки и Садово

20.09.2017г. – общини: Първомай, Перущица, Кричим, Куклен и Съединение

21.09.2017 г. общини: Карлово, Сопот и Хисаря

 

Важно!!

Има настъпили промени визискванията за изготвяне на седмичните разписания.

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

 

Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., може да бъде изтеглена от сайта на РЗИ – Пловдив, раздел /Здравна профилактика/.