Важно

  •   Риск от малария Вид на преантивните мерки Тип А Много нисък риск Предпазни мерки за ухапвания от комари Тип В Риск само за...
  • За периода от  17.03 –04.05.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани  75 . До момента лабораторно потвърдените случаи са 50. Разпределението по населении места е както следва:...
  • За периода от  28.04 – 02.05.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани  71 . До момента лабораторно потвърдените случаи са 37.   Разпределението по населении места е как...
  • За периода 17.03 – 27.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 66. До момента лабораторно потвърдените случаи са 37.   Разпределението по населении места е както следва:...
  • За периода 17.03 –24.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 65 случая /от бройката сме приспаднали 8 случая - серологично отрицателни/. До момента лабораторно потвърдените случаи са...
  • Детска градина "8-ми Март" - Филиал гр. Пловдив бул. "Н. Вапцаров" № 80   Най-вероятно се касае за хранителна интоксикация сред 9 деца на възраст 4-6 г. от ДГ "8-ми...
  • За периода 17.03 –19.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 64 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 4 с променена диагноза, за остан...
  • За периода 17.03 –18.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 61 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и...
  • За периода 17.03 –13.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 53случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеол...
  • За периода 17.03 –10.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 42 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 21,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубео...