Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

01/12/2016 - 16:59
  Мотото на кампанията през 2016 г. е: „Hands-up for HIV prevention“ („Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“) и тя ще бъде фокусирана върху превенцията на ХИВ, употребата на презервативи, изследването и антиретровирусно л...
10/11/2016 - 09:37
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Реше...
10/11/2016 - 09:50
Променяме диабета! Захарният диабет е заболяване на ендокринната система и се характеризира с нарушения при усвояването главно на приетите с храната въглехидрати и отчасти на приетите мазнини.  По-точно се увеличава кръвната захар, а необход...
01/11/2016 - 15:56
      РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ул. “Перущица” 1      Директор 032/649 000    факс  032/643 438     e...
31/10/2016 - 17:03
Уважаеми колеги, Във връзка с получени указания от Министерство на здравеопазването, свързани с издаването на медицински бележки на ученици, представяме на вниманието Ви предприетите  съвместни действия от МЗ и МОН за стриктно регламентиране...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.