Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

17/05/2017 - 15:41
На 17 май, по повод Световния ден  на артериалната хипертония, по инициатива на Българската лига по хипертония, Българското кардиологично дружество, Българският червен кръст, Асоциацията на студентите медици в България, Microlife България и...
16/05/2017 - 16:36
1. Населените места с режимно водоснабдяване – няма. 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период - 22 броя. 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно во...
16/05/2017 - 16:51
                                                   РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ   ул....
16/05/2017 - 16:53
  Риск от малария Вид на преантивните мерки Тип А Много нисък риск Предпазни мерки за ухапвания от комари Тип В Риск само за P. vivax малария Предпазван...
05/05/2017 - 09:24
За периода от  17.03 –04.05.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани  75 . До момента лабораторно потвърдените случаи са 50. Разпределението по населении места е както следва:           Гр.Пловдив...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.