Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

18/05/2018 - 15:58
В  България постоянно се регистрират случаи на внесени тропически паразитни заболявания, които създават епидемиологичен риск от възникване или възстановяване на местна трансмисия. В случаите на тропическа малария  е възможен летален изход...
03/05/2018 - 16:30
  На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  № РД02-457/27.04.2018 г.  и Заповед  № РД02-464/27.04.2018 г.    РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1....
03/05/2018 - 16:33
  На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  № РД02-457/27.04.2018 г.  и Заповед  № РД02-464/27.04.2018 г.    РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1.Г...
25/04/2018 - 16:46
Във връзка с Писмо на МЗ с вх.№ РД-12-3656 от 19.04.2018г относно възникнало потвърдено огнище на високо патогенна инфлуенца по птиците от субтип H5N8при яребици и кеклици в държавно ловно стопанство „Чекерица” Община Раковски,  Об...
23/03/2018 - 16:50
          Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведат под мотото: „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”. Темата на мотото се фокусира върху поемането на ангажимент за прекратяване на...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.