Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

28/03/2017 - 15:34
За периода 17.03 – 28.03.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 11 случая хоспитализирани в Инф.клиника на УМБАЛ «Св.Георги» гр.Пловдив с диагноза морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 7,  2 са отрицател...
24/03/2017 - 15:21
                 Мото на кампанията през 2017 г.: „Обединени да спрем туберкулозата”     По данни на СЗО туберкулозата е едно от водещите до смърт з...
23/03/2017 - 17:13
Уважаеми колеги, В РЗИ – Пловдив се получи книжка с План – разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи за 2017 г. в Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов ц...
23/03/2017 - 17:16
Уважаеми колеги, В РЗИ – Пловдив се получи книжка с План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2017 година на Медицински университет Плевен. План – разпис...
16/03/2017 - 18:21
  1.      Какво представлява болестта морбили? Морбили е остро протичащо и силно заразно инфекциозно заболяване, причиняващо се от вирус, което се характеризира с висока температура (треска), хрема, кашлица, зачерв...
24/02/2017 - 15:35
График за провеждане на семинарни обучения от РЗИ – Пловдив на медицинските специалисти от учебни и детски заведения в гр. Пловдив и област Пловдив във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети 28.02.201...
22/02/2017 - 12:23
Уважаеми колеги, На сайта наМБАЛ “ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД е публикувана Програмата за продължаващо обучение и тематични курсове и индивидуално обучение през 2017 г. Заявки за участие по образец ще се приемат за всеки курс най-...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.